• +382 67 811 211
  • izolacija.me@gmail.com
  • Savska 41, 81000 Podgorica, Crna Gora

Partners withMembrane

 

Membrane i slagani sistemi predstavljaju najčešća rješenja za krovove, platoe, industrijske hale, objekte i iskope. Kada se radi o velikim površinama sa malim brojem prodora, zasigurno se radi o najboljem rješenju. Naša firma ima sertifikate, profesionalnu opremu za rad sa PVC, FPO, EPDM, LLDPE i HDPE membranama.

Mehanički Pričvršćeni sistemi

Mehanički pričvršćen sistem ima primjenu kada se radi o neprohodnim krovovima. UV stabilna membrana se pomoću čeličnih fiksera pričvršćuje za podlogu, betonsku ploču ili čelični lim. Obično ispod nje se nalazi termoizolacija, to može biti (PIR, XPS, EPS, kamena ili staklena vuna), ispod termike se po pravilu i građevinskim normama postavlja parna brana. Raspored i broj fiksera dobija se pomoću WinLoad proračuna koji uzima u obzir, geografski položaj objekta, orijentaciju i visinu objekta. Jedan od finansijski najpovoljnijih sistema a izuzetno kvalitetan.

Opterećeni sistemi

 

Opterećeni sistemi se postavljaju na prohodnim i neprohodim krovovima. Za ove sisteme membrane mogu a ne moraju biti UV stabilne. Veći akcenat se odnosi na njenu mehaničku otpornost. Kao što im i samo ime kaže, mehanička stabilnost membrane se obezbjeđuje nekim od građevinskih tereta. U Slučaju prohodnih krovova, to su najčešće košuljica i keramika, a za neprohodne šljunak. Membrane opterećenog sistema karakteriše velika dugotrajnost i brzina ugradnje.

Podzemna Hidroizolacija

 

Jedan od najboljih i najsavremenih rješenja za podzemne hidroizolacije su membrane.

 

FPO

 

Najsavremenije rješenje predstavljaju FPO membrane koje imaju specijalni filc koji se lijepi za beton. Ovaj tip membrana se obavezno primjenjuje kod objekata čiji iskopi imaju podzemne vode, ili imaju naznaka za njih. Beton kontra ploče se direktno izliva preko ove membrane i ista se 100% lijepi za beton. U slučaju prodora vode, problem je lako locirati i sanirati. Tehnički izuzetno zahtjevan sistem, ali u iskusnim rukama, pravo rješenje.

 

PVC

 

Pvc membrane predstavljuje dosta jeftinije rješenje od FPO membrana i imaju veliku brzinu izvođenja. PVC membrane se moraju zaštiti sa obje strane libažnim slojem betona kako ne bi došlo do nekih mehaničkih oštećenja prilikom šalovanja, armiranja i na kraju betoniranja. Sve učestaliji vid hidroizolacije na iskopima zgrada.


 

Geo Membrane

 

Geo Membrane su specijalne membrane LLDPE i HDPE, koriste se za formiranje raznih vještačkih jezera, akumulacija i deponija. Velike kvadrature se mogu završiti za kratko vrijeme.