• +382 67 811 211
  • izolacija.me@gmail.com
  • Savska 41, 81000 Podgorica, Crna Gora

Partners withAbrazivne Obrade Površina

M Solutions ima najveće iskustvo iz oblasti abrazivne obrade površina kada je Crna Gora u pitanju. Jedini smo u zemlji koji imamo Sačmaru od 550mm koja se koristi za pripremu velikih betonskih površina (Mostova). Posjedujemo više pjeskara i uređaja za komprominovanje vazduha. Brusilice Teracerke i dosta ručnog alata.

Pjeskarnje

 

Pjeskarenje je jedna od abrazivnih metoda pripreme podloge. Pjeskarenjem je moguće pripremiti sve tipove podloga, betonske površine, kamene zidove, čelične konstrukcije.

 

Postupak pjeskarenja vrši se pomoću mašine za pjeskarenje (pjeskare) i kvarc (ili neko drugo abrazivno sredstvo) pomoću komprominovanog vazduha dobija veliku kinetičku energiju i udara u površinu koju mehanički obrađuje.

Navedenim postupkom se sa površine otklanjaju sve nesavršenosti, cementno mlijeko, loše vezani beton, korozija sa čeličnih konstrukcija i sve ostale kontaminacije koje se nalaze na površini.


 

Pjeskarenje Betonskih površina, Zidova i Kuća od Kamena

 

Prilikom pjeskarenja Betona, Zidova od Kamena, otklanjaju se svi djelovi loše vezanog betona i cementnog mlijeka. Otvaraju se pore u zdravom betonu i isti je moguće sanirati, reparirati, ili odradit nekim hidroizolacionim ili zaštitnim premazom.

Pjesarenje Čeličnih konstrukcija

 

Navedenim postupkom sa čelika se otklanjaju površine koje su korodirale, oksidirale, skida se stara farba i dobija se površina idealna za Anti Korozivnu zaštitu, premaze i spračava proces truljenja (korozije) čelika.

Sačmarenje

 

Sačmarenje je jedan od abrazivnih metoda, koristi se za ravne velike površine. Kako čelične tako i betonske.

 

Sačmara je mašina koja se sastoji iz dva dijela, vakumera (usisivača) i sačmare. U sačmari, pomoću turbina sačma dobija ogromnu kinetičku energiju, udara u podlogu, sačma se kružnim procesom vraća u rezervoar za sačmu, a sva prljavština koja se odvoji od podloge: prašina, cementno mlijeko, korozija, stara farba bivaju usisane vakumerom.
Ovo je jedan od najsavremenijih postupaka pripreme velikih površina, čist i veoma brz. Naša sačmara Blastrac 2-20DS ima kapacitet sačmarenje i do 500m2 za period od 1h.